Directeur/eigenaar Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. Erik legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Security Management

Afhankelijk van de markt waarin uw bedrijf opereert of het krachtenveld waarin uw overheidsorganisatie zich beweegt, heeft u te maken met veiligheidsrisico’s. De ervaren securityconsultants van Cortex helpen u deze risico’s beheersbaar te maken.

Maatwerk
We beoordelen de dreiging en analyseren de risico’s die op u van toepassing zijn. Op basis daarvan stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Deze bieden bescherming tegen de vastgestelde risico’s en maken de situatie voor u beheersbaar. De beveiligingsmaatregelen kunnen zowel organisatorisch, bouwkundig als elektronisch zijn en versterken elkaar onderling.

Ervaren team
Uw veiligheid is bij Cortex in handen van een groot team ervaren specialisten dat jarenlang ervaring heeft opgedaan bij vele private en publieke opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie. Denk daarbij aan senior securityconsultants, persoonsbeveiligers, observanten, rij-instructeurs, security managers, security coördinatoren, particulier onderzoekers en crisismanagement experts.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor zeer verschillende opdrachtgevers, variërend van vermogende families tot directies en raden van bestuur. Van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Van ministeries tot lokale overheidsinstanties. U bent van harte welkom!

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de risico’s en het analyseren van de dreiging stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw organisatie.

Security risico inventarisatie

We voeren een risicoanalyse uit, waarbij we de in- en externe risico’s in kaart brengen. We kijken naar kwetsbaarheden rond bijvoorbeeld producten, productieprocessen, inbraak, verlies van vertrouwelijke informatie, reputatieschade en veiligheidsrisico’s voor medewerkers in het buitenland.

Inzet van securitypersoneel

We kunnen u direct ondersteunen. Bijvoorbeeld met securitymanagers, preventief observanten, persoonsbeveiligers en beveiligend chauffeurs. Deze specialisten zijn in dienst van Cortex. De inzet kan ad hoc en kort zijn, maar ook gepland en langdurend.

Training omgaan met emoties en agressie

Het is niet altijd makkelijk om te beoordelen of de persoon tegenover u reageert vanuit emotie of agressie. En wat is uw reactie daarop? We verzorgen maatwerktrainingen voor uw medewerkers. Zo leert u gedrag te herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan.

Advies over en schrijven van security plan

Op basis van de vastgestelde in- en externe risico’s adviseren we over een passende security filosofie en de hierbij behorende beveiligingsmaatregelen (organisatorisch, bouwkundig en elektronisch). Deze worden vastgelegd in een securityplan. Doel van alle maatregelen is dat de risico’s kleiner en beter beheersbaar worden.

Security awareness trainingen

We trainen uw medewerkers en security personeel in het herkennen van afwijkende patronen. Dat zijn mogelijk signalen van verhoogde dreiging en toenemende risico’s voor de (persoonlijke) veiligheid. We zorgen ervoor dat uw mensen na het onderkennen van deze risico’s ook in staat zijn hierop op een juiste wijze te reageren. Altijd met als doel dat de (persoonlijke) veiligheid wordt gewaarborgd.

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel