Resultaat gericht
Crisismanagement
Crisis
management

Cortex is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Regie nemen

U kunt zich niet voorbereiden op het moment waarop een crisis zich voordoet, wel op hoe u daar vervolgens mee omgaat. Of het nu gaat om een calamiteit in uw productieproces, plotselinge negatieve aandacht in de media of een groot datalek binnen uw ict-infrastructuur. Met de juiste voorbereiding neemt u in dergelijke crises snel de regie om de negatieve impact op uw bedrijf te minimaliseren.

Voorbereiden
Vanuit een procesmatige benadering schrijven we een crisismanagementplan dat met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar is op elke crisis. Aansluitend trainen we de leden van het crisismanagementteam in verschillende stappen. Met onze trainingen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld woordvoerders voorbereid zijn op hun contact met de media.

Korte lijnen
Bij een calamiteit belt u ons noodnummer en treedt uw vaste contactpersoon direct in contact met uw crisisteam voor assistentie. Afhankelijk van de omvang van de crisis schalen we onze ondersteuning op. Samen met uw crisisteam zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk controle krijgt over de calamiteit.

Expert team
Wij werken binnen Cortex met een groot team van ervaren specialisten. Met de inzet van hun expertise ontstaat een doordacht crisismanagementplan en worden uw teamleden grondig getraind. Denk daarbij aan senior security consultants, particulier onderzoekers en crisismanagement experts. Zij hebben in hun specialismen jarenlang ervaring opgedaan voor vele opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 bereikbaar en beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen voeren wij onze werkzaamheden uit op afroep bij een incident of binnen een doorlopend programma. We werken voor zeer verschillende opdrachtgevers. Variërend van directies en raden van bestuur van middelgrote ondernemingen en multinationals tot overheidsinstanties en vermogende families.

Dienstverlening

Gestructureerde voorbereiding op een crisis:

  • Schrijven crisismanagementplan
  • Trainen crisismanagementteam
  • Crisiscommunicatie training (o.a. voor woordvoerders)

Directe ondersteuning bij een crisis:

  • Adviseren crisismanagementteam
  • Organiseren en uitvoeren extra beveiligingsmaatregelen

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel