Directeur/eigenaar Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. Erik legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Travel Security Training

Als er vanuit uw bedrijf of organisatie gereisd wordt naar landen met een hoog risicoprofiel, vereist dat voor alle betrokkenen bijzondere aandacht. Dat begint bij een goede training van alle betrokkenen.

Gecontroleerd risico
Cortex helpt u en uw collega's zich goed voor te bereiden op het reizen naar een omgeving met een hoger veiligheidsrisico. Voor iemand die goed voorbereid en geïnformeerd vertrekt, geldt dat de kans op escalatie in het risicogebied afneemt. Dat geeft u én het thuisfront rust.

Optimale voorbereiding
Eerst dient u toestemming te krijgen om te reizen naar hoogrisicolanden. Nadat we voor u hebben vastgesteld welke preventieve maatregelen nodig zijn, helpen we u bij de uitvoering daarvan. Als tijdens de reis ondersteuning nodig is, verzorgen we dat voor u. Bijvoorbeeld met beveiligingsmaatregelen of 24/7/365 ondersteuning op afstand.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor ambassades, politieke missies, NGO's en bedrijven. We leveren gekwalificeerd security personeel met ruime ervaring in risicogebieden als Irak, Afghanistan, Pakistan, Afrika, Zuid-Amerika en de Gazastrook.

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de risico’s en het analyseren van de dreiging stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw organisatie.

Het schrijven van travel security beleid

Risico's worden verkleind door een geintegreerde aanpak. De basis hiervoor is een helder travel security beleid.

24/7/365 journey management

Vanuit ons kantoor in Nederland of bij u op locatie in het buitenland plannen we veilige reisbewegingen van personeel.

Travel security awareness trainingen

We trainen uw personeel in het herkennen van afwijkende patronen die mogelijk signalen zijn van toenemende dreiging.

Uitvoering van beveiligingsmaatregelen tijdens een (hoog) risico reis

Indien gewenst leveren we persoonsbeveiliging voor uw collega's gedurende hun reizen naar het buitenland.

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel