Directeur/eigenaar Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. Erik legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

International security operations

Uw organisatie en uw personeel functioneren alleen optimaal in een veilige werkomgeving. Zeker in landen waar sprake is van een verhoogd veiligheidsrisico. Ons security personeel ondersteunt en adviseert uw lokale management op het gebied van veiligheid en beveiliging. Daarnaast voeren zij ter plaatse ook specialistische beveiligingstaken voor u uit.

Altijd dichtbij
Cortex ondersteunt u met een aan u toegewezen operations manager en back office. In het geval van incidenten, escalatie of de noodzaak tot evacuatie kan Cortex ter plaatse direct voor extra (operationele) ondersteuning van uw collega’s zorgen.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor ambassades, politieke missies, NGO's en bedrijven. We leveren gekwalificeerd security personeel met ruime ervaring in risicogebieden als Irak, Afghanistan, Pakistan, Afrika, Zuid-Amerika en de Gazastrook.

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de risico’s en het analyseren van de dreiging stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw organisatie.

Security risico inventarisatie op locatie

We inventariseren de specifieke risico's voor personen en locaties op de bewuste locatie.

Schrijven van securitybeleid, securityplannen en securityprocedures

Risico's kunnen we niet volledig uitsluiten, maar met een gedegen voorbereiding zijn ze goed te managen.

Inzet van securitypersoneel op locatie: preventieve observatie

Het tijdig herkennen van signalen die mogelijk wijzen op toenemende dreiging, levert tijd op om hierop te anticiperen.

Inzet van securitypersoneel op locatie: beveiligend chauffeur

Indien gewenst zetten we een beveiligend chauffeur in als de risico's ook tijdens vervoer aanzienlijk zijn.

Security awareness trainingen in Nederland of op locatie

We trainen uw personeel in het herkennen van afwijkende patronen die mogelijk signalen zijn van toenemende dreiging.

Red teaming op locatie

In opdracht testen we de kwaliteit van de bestaande beveiliging en procedures, om deze zo te kunnen versterken.

Advies over security maatregelen op locatie

Op basis van de vastgestelde risico's adviseren we over passende maatregelen.

Inzet van securitypersoneel op locatie: security manager

Indien gewenst zetten we op de bewuste locatie een security manager in die in nauw contact staat met ons.

Inzet van securitypersoneel op locatie: persoonsbeveiliging

Indien gewenst zetten we persoonsbeveiliging in om de risico's zo goed mogelijk te kunnen controleren.

Trainen van medewerkers en security personeel in Nederland of op locatie

Bij calamiteiten is het van belang dat alle medewerkers kunnen terugvallen op goed getrainde procedures.

Training omgaan met emoties en agressie in Nederland of op locatie

Om doordacht te kunnen handelen in stressvolle situaties trainen we uw personeel in het omgaan met extreme situaties.

Specialistische Rijopleidingen en Trainingen in Nederland of op locatie

Ons team met zeer ervaren rijinstructeurs traint dagelijks chauffeurs in het rijden met verschillende dreigingsniveaus.

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel