Resultaat gericht
Security consultancy

Cortex is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Security management

Afhankelijk van de markt waarin uw bedrijf opereert of het krachtenveld waarin uw overheidsorganisatie zich beweegt, kunt u te maken hebben met veiligheidsrisico’s. De ervaren securityconsultants van Cortex helpen u om deze risico’s beheersbaar te maken.

Beheersbaar
We beoordelen voor u de dreiging en analyseren de risico’s die hieruit voortkomen. Op basis daarvan stellen we de bijbehorende maatwerk beveiligingsmaatregelen voor. Deze bieden maximale bescherming tegen de vastgestelde risico’s en maken de situatie voor u beheersbaar. De beveiligingsmaatregelen kunnen zowel organisatorische, bouwkundige als elektronische maatregelen betreffen, die elkaar in onderlinge samenhang versterken.

Ervaren team
Wij werken binnen Cortex met een groot team van ervaren specialisten. Denk daarbij aan senior securityconsultants, persoonsbeveiligers, observanten, rij-instructeurs, security managers, security coördinatoren, particulier onderzoekers en crisismanagement experts. Zij hebben in hun specialismen jarenlang ervaring opgedaan voor vele opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 bereikbaar en beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen voeren wij onze werkzaamheden uit in binnen- en buitenland. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend programma. We werken voor zeer verschillende opdrachtgevers. Variërend van directies en raden van bestuur van middelgrote ondernemingen en multinationals tot overheidsinstanties en vermogende families.

Dienstverlening

 • Security risico inventarisatie
 • Advies over security maatregelen
 • Schrijven van security beleid, - plannen en – procedures
 • Review en testen van bestaande security maatregelen
 • Inzet van security personeel:
  • security manager
  • preventieve observatie
  • persoonsbeveiliging
  • beveiligend chauffeur
 • Trainen van medewerkers en security personeel
 • Security awareness trainingen
 • Training omgaan met emotie en agressie
 • Red teaming
 • Specialistische rijopleidingen en -trainingen

Dienstverlening

 • Travel security awareness trainingen
 • 24/7/365 Journey management
 • Uitvoering van beveiligingsmaatregelen tijdens een (hoog) risico reis
 • Het schrijven van travel security beleid

Travel security

Als er vanuit uw bedrijf of overheidsorganisatie gereisd wordt naar landen met een hoog risicoprofiel, vereist dat voor alle betrokkenen bijzondere aandacht. Dat begint bij een goede training voor alle betrokkenen binnen het bedrijf. 

Gecontroleerd risico
Cortex helpt personen zich goed voor te bereiden op het reizen naar een omgeving met een hoger veiligheidsrisico. Voor iemand die goed voorbereid en geïnformeerd vertrekt, geldt dat de kans op escalatie in het risicogebied afneemt. 

Optimale voorbereiding
Eerst dient u toestemming te krijgen om te reizen naar (hoog) risico landen. Nadat is vastgesteld welke preventieve maatregelen nodig zijn, helpen we u daarbij. Als tijdens de reis ondersteuning nodig is, verzorgen we dat voor u. Bijvoorbeeld met beveiligingsmaatregelen of 24/7/365 ondersteuning op afstand.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 bereikbaar en beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen voeren wij onze werkzaamheden uit op afroep bij een incident of binnen een doorlopend programma. Wij werken in opdracht voor ambassades en politieke missies, NGO's en bedrijven.

International security operations

Uw organisatie en uw personeel functioneren alleen goed in een veilige werkomgeving. Zeker in landen waar sprake is van een verhoogd veiligheidsrisico. Ons security personeel ondersteunt en adviseert uw lokale management op het gebied van veiligheid en beveiliging. Daarnaast voeren zij ter plaatse ook specialistische beveiligingstaken uit.

Altijd dichtbij
Cortex ondersteunt haar 'international security operations' met de toegewezen operations manager en back office. In het geval van incidenten, escalatie of de noodzaak tot evacuatie kan Cortex direct voor extra (operationele) ondersteuning zorgen.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 bereikbaar en beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen voeren wij onze werkzaamheden uit op afroep bij een incident of binnen een doorlopend programma. Cortex levert gekwalificeerd security personeel met ruime ervaring in risicogebieden als Irak, Afghanistan, Pakistan, Afrika, Zuid-Amerika en de Gazastrook. Wij werken in opdracht voor ambassades en politieke missies, NGO's en bedrijven.

Dienstverlening

 • Security risico inventarisatie
 • Advies over security maatregelen
 • Schrijven van security beleid, - plannen en – procedures
 • Review en testen van bestaande security maatregelen
 • Inzet van security personeel:
  • security manager
  • preventieve observatie
  • persoonsbeveiliging
  • beveiligend chauffeur
 • Trainen van medewerkers en security personeel
 • Security awareness trainingen
 • Training omgaan met emotie en agressie
 • Red teaming
 • Specialistische rijopleidingen en -trainingen

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel