Resultaat gericht
Security consultancy

Cortex is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Erik Muller

Managing partner Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. In een persoonlijk gesprek legt hij u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Contact

Travel Security Training

Als er vanuit uw bedrijf of organisatie gereisd wordt naar landen met een hoog risicoprofiel, vereist dat voor alle betrokkenen bijzondere aandacht. Dat begint bij een goede training van alle betrokkenen.

Gecontroleerd risico
Cortex helpt u en uw collega's zich goed voor te bereiden op het reizen naar een omgeving met een hoger veiligheidsrisico. Voor iemand die goed voorbereid en geïnformeerd vertrekt, geldt dat de kans op escalatie in het risicogebied afneemt. Dat geeft u én het thuisfront rust.

Optimale voorbereiding
Eerst dient u toestemming te krijgen om te reizen naar hoogrisicolanden. Nadat we voor u hebben vastgesteld welke preventieve maatregelen nodig zijn, helpen we u bij de uitvoering daarvan. Als tijdens de reis ondersteuning nodig is, verzorgen we dat voor u. Bijvoorbeeld met beveiligingsmaatregelen of 24/7/365 ondersteuning op afstand.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor ambassades, politieke missies, NGO's en bedrijven. We leveren gekwalificeerd security personeel met ruime ervaring in risicogebieden als Irak, Afghanistan, Pakistan, Afrika, Zuid-Amerika en de Gazastrook.

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de dreiging en het analyseren van de risico’s stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw bedrijf.

Het schrijven van travel security beleid

...

Travel security awareness trainingen

...

24/7/365 journey management

...

Uitvoering van beveiligingsmaatregelen tijdens een (hoog) risico reis

...

Ontvang ons informatiepakket

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel