Directeur/eigenaar Raymond Ouwens is hiervoor uw aanspreekpunt. Raymond legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Persoonlijke veiligheid van u en uw familie

Niets is belangrijker dan uw persoonlijke veiligheid. Een dreiging richting u en uw gezin kan snel voor grote onrust zorgen. Cortex helpt u direct en adviseert welke maatregelen te nemen. De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering daarvan ligt volledig bij ons.

Intelligente Veiligheid
We beoordelen de dreiging, analyseren de risico's en stellen maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Maatwerk dat maximale bescherming biedt en tegelijkertijd minimale impact op de persoonlijke levenssfeer van u en uw gezinsleden heeft. Wij noemen dat Intelligente Veiligheid.

Bekend en dichtbij
U heeft met uw familie een eigen contactpersoon. Bij een calamiteit belt u uw persoonlijke noodnummer en weten we al voor we oppakken wie u bent en welke beveiligingsmaatregelen voor u actief zijn. Zonder kostbare tijd te verliezen en in direct contact met andere betrokken instanties, zoals alarmcentrales en politie, handelen we de calamiteit snel en doeltreffend voor u af.

Ervaren team
De veiligheid van u en uw gezin is bij Cortex in handen van een groot team ervaren specialisten dat jarenlang ervaring heeft opgedaan bij vele private en publieke opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie. Denk daarbij aan senior securityconsultants, persoonsbeveiligers, observanten, rij-instructeurs, security managers, security coördinatoren, particulier onderzoekers en crisismanagement experts.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend familieprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor zeer verschillende opdrachtgevers, variërend van vermogende families tot directies en raden van bestuur. Van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Van ministeries tot lokale overheidsinstanties. U bent van harte welkom!

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de risico’s en het analyseren van de dreiging stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde risico's en gericht op minimale impact voor u en uw gezin.

Continue persoonlijke risico inventarisatie

We monitoren voortdurend de dreiging en potentiële verandering van risico’s. Stel, u draagt uw kinderen voor als opvolgers in de directie van uw onderneming. Dan heeft dat consequenties voor u én voor uw kinderen. Wij analyseren de nieuwe situatie en passen daar de beveiligingsmaatregelen op aan.

Begeleiden van installatie beveiligingsmaatregelen in woning en/of auto

Bij wijziging of uitbreiding van beveiligingsmaatregelen fungeert Cortex bij de selectie en aansturing van een gecertificeerd installateur als uw onafhankelijk adviseur. Cortex is in dit traject op geen enkele wijze financieel betrokken en controleert het opgeleverde werk op nakoming van vooraf gestelde specificaties.

Organiseren en testen van de alarmopvolging

Onze collega’s voldoen aan de zwaarste eisen in hun vakgebied. Daardoor is voor u de kans op escalatie van een veiligheidsrisico’s zeer klein. Toch testen we voor en met onze collega’s regelmatig onaangekondigd de procedures. Dat houdt alle betrokken partijen scherp.

Persoonsbeveiliging

Afhankelijk van uw risicoprofiel wordt u zichtbaar, onzichtbaar of op beide manieren beveiligd. Zo is bijvoorbeeld een preventief observant al heimelijk actief op uw bestemming, rijdt een beveiligend chauffeur u daar naartoe en wordt u na aankomst beveiligd door persoonsbeveiligers in close protection formatie of op afstand.

Aanspreekpunt voor alle betrokken partijen in de alarmopvolging

Een calamiteitenmelding komt altijd binnen bij de alarmcentrale die direct schakelt met de Cortex piketdienst. Of het nu gaat om een netwerkstoring of een inbraakalarm midden in de nacht. We ondernemen direct actie, schalen waar nodig op naar andere diensten zoals de politie en stoppen pas af als het incident definitief is opgelost.

Abonnementsbeheer van alarmcentrale en particuliere alarmopvolger

Om uw veiligheid te kunnen waarborgen is samenwerking tussen Cortex en derde partijen zoals installateurs en particuliere alarmopvolgers noodzakelijk. Cortex heeft inzicht in alle contracten, voert er zonder marge de regie over en bewaakt zo de procedures en geleverde kwaliteit.

Review van bestaande beveiligingsmaatregelen

We inventariseren welke organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen u al heeft en controleren de juiste werking ervan. Dat geldt voor de technische staat en ook voor de juiste werking van escalatieprotocollen. Waar nodig adviseren we u over gewenste aanpassingen.

Preventieve observatie

Indien noodzakelijk zetten we voor uw veiligheid preventieve observatie in. Een persoonsbeveiliger is dan statisch (op één plek) of dynamisch (lopend of met voertuig) aanwezig voordat u arriveert op één van uw vaste bezoeklocaties. De preventief observant scant de omgeving op afwijkende patronen.

Voorbereiden en trainen van escalatie scenario's

We informeren u over uw specifieke escalatie scenario’s en trainen u in de juiste reactie daarop. Bijvoorbeeld door training van het juiste gebruik van de panic room of door uw alertheid tijdens het autorijden te vergroten met een security awareness rijtraining.

24/7/365 bereikbaarheid én beschikbaarheid met eigen alarmnummer

U ontvangt van ons uw persoonlijke noodnummer, waardoor we precies weten wie er belt en wat uw specifieke beveiligingsmaatregelen zijn als de nood aan de man is. Uw oproep komt dus niet binnen in een anonieme alarmcentrale, maar bij iemand die weet wie u bent en direct kan escaleren.

Beveiligend chauffeur

Mogelijk is voor u een beveiligend chauffeur noodzakelijk. De beveiligend chauffeur bereidt uw ritten grondig voor en verzorgt de in- en uitstapprocedure. Met het voertuig blijft de beveiligend chauffeur standby in uw directe omgeving, voor het geval een noodexit moet worden uitgevoerd.

Security awareness training

We trainen u in het herkennen van en omgaan met situaties die een mogelijke dreiging vormen. Wat bijvoorbeeld te doen als iemand in politieuniform bij u aanbelt? Of hoe te reageren als u al voor de derde keer die ene onbekende auto in de buurt van uw toegangshek ziet staan?

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel