Bestuurders en ambtenaren

'Al enige tijd worden de gemoederen in de gemeente bezig gehouden door een discussie over de toekomst van een braak liggend terrein in het centrum van de stad. De projectontwikkelaar heeft zijn plannen neergelegd en die roepen grote weerstand op. Op social media wordt opgeroepen om de komende raadsvergadering massaal protest aan te tekenen.'

'Vanuit Den Haag krijgt de burgemeester vanuit Den Haag het verzoek om mee te werken aan de heropening van een AZC waarvan bewoners in het verleden flinke overlast veroorzaakten. Een aantal boze bewoners neemt het heft in eigen handen en vat post bij de voordeur van de privewoning van de verantwoordelijk wethouder.'

'De burgemeester van een G4 gemeente neemt in de media geen blad voor de mond als het gaat om de gewenste aanpak van zware criminaliteit binnen zijn gemeente. Een aantal drugspanden is al gesloten en de arrestatie van een aantal 'bekenden' van de politie haalt de media. Ernstige bedreigingen aan het adres van de burgemeester vragen om snelle actie.' 

Persoonlijke veiligheid bestuurders en ambtenaren

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren worden de laatste tijd steeds vaker bedreigd of krijgen te maken met agressie. Dit raakt niet alleen hun eigen persoonlijke veiligheid, maar ook die van hun gezin en directe omgeving. Daarnaast komt de integriteit van het openbaar bestuur in het geding. De ernst van de agressie en bedreiging varieert, maar agressie en intimidatie zijn niet acceptabel.

Cortex is gespecialiseerd in het verzorgen van de persoonlijke veiligheid van bestuurders, ambtenaren en hun gezinnen. Op deze wijze bent u, in aanvulling op de reeds beschikbare publieke maatregelen (zoals het Stelsel Bewaken en Beveiligen), in staat om als goed werkgever voor de persoonlijke veiligheid van uw 'medewerkers' te zorgen.

Maatwerkpakket

Bij het organiseren van uw persoonlijke veiligheid en die van uw gezin vindt Cortex het essentieel dat alle maatregelen zo min mogelijk impact hebben op de privacy en dat u wordt ontzorgd. Maatwerk is hierbij essentieel.

Cortex biedt

  • Het Programma Persoonlijke Veiligheid Bestuurders en Ambtenaren bestaat uit een basisprogramma

  • Inclusief een continue risico inventarisatie

  • Inclusief continue (24/7/365) bereikbaarheid én beschikbaarheid van een security coördinator en persoonsbeveiligers van Cortex.

  • Inclusief de verzorging van een jaarlijkse security briefing.

  • Verder kan Cortex ook zorg dragen voor de beveiliging van (bijzondere) raadsvergaderingen of andere risicovolle (politieke) bijeenkomsten en training van medewerkers.

Heb je direct ondersteuning nodig?
Cortex is 24/7/365 bereikbaar via alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Cortex, focus op innovatie in het vak.

Bij Cortex werken we veelal met collega's die in specialistische eenheden van Defensie of Politie de nodige praktijkervaring hebben opgedaan in binnen- en buitenland. Die praktijk leert dat het essentieel is om voortdurend de nieuwste ontwikkelingen in ons vak te volgen. 

Elke innovatie, of dat nu van technische of procedurele aard is, draagt bij aan de kern van onze toegevoegde waarde: Het bieden van maximale veiligheid, zonder daarbij op de voorgrond zichtbaar te zijn.

De dienstverlening van Cortex richt zich op personal security, corporate security, fraude & integriteit en specialistische rijopleidingen en -trainingen. We leveren standaard maatwerk. Want elke situatie is uniek en vraagt om de juiste combinatie van goed opgeleide mensen en de modernste middelen. Bij Cortex noemen we dat intelligente veiligheid.

Online informatie?
Je ontvangt onze informatie direct.

Ik wil graag informatie ontvangen over het volgende onderwerp:
Verzenden

Laatste nieuws

cortex zweden winterveiligheidsstraining

Winterveiligheidstraining Zweden 2020

28 februari 2020

Bekijk het videoverslag van onze jaarlijkse winterveiligheidstraining op het bevroren ijs in Zweden! Voor 2021 zijn de voorbereidingen al weer gestart!

Cortex vernieuwt de website

27 december 2019

Cortex zoekt voortdurend naar innovaties die haar dienstverlening kunnen verbetering. Vandaag is daarom de website aan de beurt.

Heb je direct ondersteuning nodig?

Cortex is 24/7/365 bereikbaar via het volgende alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Realisatie website: StudioDubbel

Contactformulier

Als wij jouw gegevens ontvangen, nemen we snel contact met je op.

Verzenden
Contactgegevens

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Volg ons ook op social media!