Fraude & integriteit

'Een bedrijf uit het zuiden van het land ontwikkelt innovatieve software oplossingen voor de auto-industrie. Research en development vormen de hoeksteen van het bedrijf. Er wordt veel geïnvesteerd om de schaars beschikbare hoog opgeleide afgestudeerde wetenschappers te werven, zowel uit Nederland als de rest van de wereld. Op een gegeven moment merkt het bedrijf dat een Aziatische concurrent steeds net eerder is met identieke oplossingen.'

'Bij een directielid van een grote bouwonderneming meldt zich een klokkenluider. Deze geeft aan dat er binnen het bedrijf structureel sprake is van het verdwijnen van restmateriaal. Per project zou het gaan om enkele duizenden euro's. Van onderaannemers tot aan bouwleiders zou iedereen ervan af weten. Het hoort bij de cultuur om deze 'koffiepotjes' voor gezamenlijk gebruik te vullen.'

'Bij een welgestelde familie stopt na jaren de schoonmaakster met haar werk. Via via wordt een dame aangenomen. De eerste weken werkt de nieuwe schoonmaakster alleen als er iemand thuis is. Vanuit praktische redenen en op basis van een goed gevoel wordt dan de sleutel en de code van het alarm aan haar gegeven. Een half jaar later is er een inbraak via een openstaand raam.'

Fraude & integriteit

Steeds meer bedrijven en particulieren worden geconfronteerd met een vorm van fraude, diefstal of een integriteitsschending. Cortex gelooft dat dit aantal drastisch kan worden verlaagd door de juiste maatregelen te nemen. Wat juist is wordt bepaald door uw unieke situatie. Screenen van personeel en/of het aandacht besteden aan het thema integriteit zijn voorbeelden.

Als een incident zich dan toch voordoet is Cortex ervan overtuigd dat je hier juist sterker uit kan komen. Dit door het incident op de juiste wijze te onderzoeken, af te handelen en daadkracht te tonen. Integriteit draagt zo bij aan het succes van de onderneming.

Cortex biedt

  • (Pre- en in) employment screening beleid
  • (Pre- en in) employment onderzoeken
  • Fraude- en integriteitsonderzoeken
  • Elektronische veiligheidsonderzoeken
  • Integriteit scan van uw organisatie
  • Workshop integriteit

Heb je direct ondersteuning nodig?
Cortex is 24/7/365 bereikbaar via alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Cortex, focus op innovatie in het vak.

Bij Cortex werken we veelal met collega's die in specialistische eenheden van Defensie of Politie de nodige praktijkervaring hebben opgedaan in binnen- en buitenland. Die praktijk leert dat het essentieel is om voortdurend de nieuwste ontwikkelingen in ons vak te volgen. 

Elke innovatie, of dat nu van technische of procedurele aard is, draagt bij aan de kern van onze toegevoegde waarde: Het bieden van maximale veiligheid, zonder daarbij op de voorgrond zichtbaar te zijn.

De dienstverlening van Cortex richt zich op personal security, corporate security, fraude & integriteit en specialistische rijopleidingen en -trainingen. We leveren standaard maatwerk. Want elke situatie is uniek en vraagt om de juiste combinatie van goed opgeleide mensen en de modernste middelen. Bij Cortex noemen we dat intelligente veiligheid.

Online informatie?
Je ontvangt onze informatie direct.

Ik wil graag informatie ontvangen over het volgende onderwerp:
Verzenden

Laatste nieuws

cortex zweden winterveiligheidsstraining

Winterveiligheidstraining Zweden 2020

28 februari 2020

Bekijk het videoverslag van onze jaarlijkse winterveiligheidstraining op het bevroren ijs in Zweden! Voor 2021 zijn de voorbereidingen al weer gestart!

Cortex vernieuwt de website

27 december 2019

Cortex zoekt voortdurend naar innovaties die haar dienstverlening kunnen verbetering. Vandaag is daarom de website aan de beurt.

Heb je direct ondersteuning nodig?

Cortex is 24/7/365 bereikbaar via het volgende alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Realisatie website: StudioDubbel

Contactformulier

Als wij jouw gegevens ontvangen, nemen we snel contact met je op.

Verzenden
Contactgegevens

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Volg ons ook op social media!