International security operations

'Een gerenommeerd internationaal bouwbedrijf voert een project uit in Tanzania in opdracht van de lokale overheid. Het project loopt enorme vertraging op, omdat op de verschillende bouwplaatsen zware materialen worden gestolen. Het lokale beveiligingsbedrijf blijkt niet in staat te zijn het probleem in kaart te brengen en op te lossen.'

De veiligheidssituatie in Congo is plotseling verslechterd door een discutabele verkiezingsuitslag. Er heerst onrust in de grote steden, waarbij er ook sprake is van dreiging tegen de Westerse gemeenschap. De Nederlandse ambassade heeft behoefte aan specialistisch advies hoe om te gaan met deze situatie (beveiliging ambassade, beveiliging ambassadeur, beveiliging residentie en evacuatieplanning). De ambassadeur besluit om voor de komende periode een ervaren security manager in te huren.'

'Een Nederlandse NGO begint een missie in Pakistan en zendt 15 medewerkers naar het gebied. Het gebied kent een verhoogd veiligheidsrisico wat blijkt uit een aantal gewelddadige incidenten in de afgelopen maand gericht tegen Westerse NGO's. De NGO heeft behoefte aan een ervaren security manager die lokaal kan adviseren over de te nemen beveiligingsmaatregelen.'

Een veilig idee om specialisten dichtbij te hebben

Uw organisatie en uw personeel hebben recht op een veilige werkomgeving, zeker in landen waar sprake is van een verhoogd veiligheidsrisico. Cortex levert gekwalificeerd security personeel met ruime ervaring in risicogebieden als Irak, Afghanistan, Pakistan, Afrika, Zuid-Amerika en de Gazastrook. Wij werken in opdracht voor ambassades en politieke missies, NGO's en bedrijven, waarbij de inzet van ons personeel van tijdelijke of permanente duur kan zijn. Ons security personeel ondersteunt en adviseert het lokale management op het gebied van  veiligheid en beveiliging. Daarnaast voeren zij ook specialistische beveiligingstaken uit.

Cortex ondersteunt haar 'international security operations' met haar operations manager en back office. In het geval van incidenten, escalatie of de noodzaak tot evacuatie kan Cortex direct voor extra (operationele) ondersteuning zorgen.

Cortex biedt

  • Voorbereiden en trainen van personeel voorafgaand aan een reis naar risicogebieden
  • Verhogen van de rijvaardigheid in risicogebieden
  • Schrijven, implementeren en testen van beveiligingsplannen en -procedures
  • Selecteren, aannemen, trainen, aansturen en controleren van lokaal security personeel
  • Persoonsbegeleiding en -beveiliging
  • Lokaal managen en uitvoeren van een evacuatie
  • Opbouwen en onderhouden van een lokaal informatie netwerk 

Heb je direct ondersteuning nodig?
Cortex is 24/7/365 bereikbaar via alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Cortex, focus op innovatie in het vak.

Bij Cortex werken we veelal met collega's die in specialistische eenheden van Defensie of Politie de nodige praktijkervaring hebben opgedaan in binnen- en buitenland. Die praktijk leert dat het essentieel is om voortdurend de nieuwste ontwikkelingen in ons vak te volgen. 

Elke innovatie, of dat nu van technische of procedurele aard is, draagt bij aan de kern van onze toegevoegde waarde: Het bieden van maximale veiligheid, zonder daarbij op de voorgrond zichtbaar te zijn.

De dienstverlening van Cortex richt zich op personal security, corporate security, fraude & integriteit en specialistische rijopleidingen en -trainingen. We leveren standaard maatwerk. Want elke situatie is uniek en vraagt om de juiste combinatie van goed opgeleide mensen en de modernste middelen. Bij Cortex noemen we dat intelligente veiligheid.

Online informatie?
Je ontvangt onze informatie direct.

Ik wil graag informatie ontvangen over het volgende onderwerp:
Verzenden

Laatste nieuws

cortex zweden winterveiligheidsstraining

Winterveiligheidstraining Zweden 2020

28 februari 2020

Bekijk het videoverslag van onze jaarlijkse winterveiligheidstraining op het bevroren ijs in Zweden! Voor 2021 zijn de voorbereidingen al weer gestart!

Cortex vernieuwt de website

27 december 2019

Cortex zoekt voortdurend naar innovaties die haar dienstverlening kunnen verbetering. Vandaag is daarom de website aan de beurt.

Heb je direct ondersteuning nodig?

Cortex is 24/7/365 bereikbaar via het volgende alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Realisatie website: StudioDubbel

Contactformulier

Als wij jouw gegevens ontvangen, nemen we snel contact met je op.

Verzenden
Contactgegevens

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Volg ons ook op social media!