Corporate security

'Een softwarebedrijf ziet toenemende kansen in Oost-Europa en de Kaukasus voor haar activiteiten. Zowel bij de directie als de werknemers zijn er naast de ambitie gelijk ook vragen op het gebied van travel security. Hoe veilig zijn deze landen? Moeten we gaan? En zo ja, wat kunnen we doen om de risico's te beperken?'

'Een Nederlands familiebedrijf in de farmacie besluit tot de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Bij de presentatie van het eerste ontwerp door het architectenbureau blijkt dat er op advies van de installateur 75 camera's en een fors hekwerk zijn opgenomen in het ontwerp. Op de vraag waarom heeft de architect geen antwoord.'

'Een bedrijf uit de olie- en gasindustrie wordt geconfronteerd met een steeds sterker wordende lobby tegen de aanwezigheid van haar grote installaties in het stedelijk gebied van de randstad. Er wordt een demonstratie gehouden bij het hoofdkantoor. Op hetzelfde moment betreden activisten illegaal een verderop gelegen installatie. De Raad van Commissarissen vraagt aan de directie of de security maatregelen op orde zijn.'

Bedrijfsveiligheid

Cortex ondersteunt uw bedrijf bij het inzichtelijk maken en blootleggen van de aanwezige security risico's. Wij adviseren hoe je deze risico's beheersbaar maakt en welke inzet van mensen en middelen hiervoor nodig is. Dit betreft organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. De onderlinge samenhang van de maatregelen vinden wij hierbij het belangrijkst; ze moeten elkaar versterken. De benodigde inzet kan 24/7/365 worden verzorgd door Cortex.

Maatwerkpakket

Onze manier van werken kenmerkt zich door haar praktische aanpak en is specifiek toegesneden op uw situatie. Elke situatie is uniek en verdient dan ook een maatwerk oplossing.

Cortex biedt

  • Security risico inventarisatie
  • Advies over security maatregelen
  • Schrijven van security beleid, - plannen en - procedures
  • Review en testen van bestaande security maatregelen
  • Inzet van security personeel (security manager, preventieve observatie, persoonsbeveiliging en beveiligend chauffeur)
  • Trainen van medewerkers en security personeel
  • Specialistische rijopleidingen en -trainingen

Heb je direct ondersteuning nodig?
Cortex is 24/7/365 bereikbaar via alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Cortex, focus op innovatie in het vak.

Bij Cortex werken we veelal met collega's die in specialistische eenheden van Defensie of Politie de nodige praktijkervaring hebben opgedaan in binnen- en buitenland. Die praktijk leert dat het essentieel is om voortdurend de nieuwste ontwikkelingen in ons vak te volgen. 

Elke innovatie, of dat nu van technische of procedurele aard is, draagt bij aan de kern van onze toegevoegde waarde: Het bieden van maximale veiligheid, zonder daarbij op de voorgrond zichtbaar te zijn.

De dienstverlening van Cortex richt zich op personal security, corporate security, fraude & integriteit en specialistische rijopleidingen en -trainingen. We leveren standaard maatwerk. Want elke situatie is uniek en vraagt om de juiste combinatie van goed opgeleide mensen en de modernste middelen. Bij Cortex noemen we dat intelligente veiligheid.

Online informatie?
Je ontvangt onze informatie direct.

Ik wil graag informatie ontvangen over het volgende onderwerp:

Laatste nieuws

cortex zweden winterveiligheidsstraining

Winterveiligheidstraining Zweden 2020

28 februari 2020

Bekijk het videoverslag van onze jaarlijkse winterveiligheidstraining op het bevroren ijs in Zweden! Voor 2021 zijn de voorbereidingen al weer gestart!

Cortex vernieuwt de website

27 december 2019

Cortex zoekt voortdurend naar innovaties die haar dienstverlening kunnen verbetering. Vandaag is daarom de website aan de beurt.

Heb je direct ondersteuning nodig?

Cortex is 24/7/365 bereikbaar via het volgende alarmnummer: +31 (0)85 06 00 616

Realisatie website: StudioDubbel

Contactformulier

Als wij jouw gegevens ontvangen, nemen we snel contact met je op.

Contactgegevens

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Volg ons ook op social media!