Directeur/eigenaar Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. Erik legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Van vermoeden naar feit

Heeft u het vermoeden dat binnen uw bedrijf of overheidsorganisatie fraude wordt gepleegd? Dat er sprake is van diefstal of van een integriteitsschending? Voordat u tot actie overgaat is het belangrijk dat u zorgt voor objectief bewijsmateriaal om uw vermoedens te kunnen staven. En wel zo dat dit in een eventuele arbeidsrechtelijke of gerechtelijke procedure kan worden ingezet. De ervaren particuliere onderzoekers van Cortex helpen u daarbij.

Vaststellen en voorkomen
Op basis van uw onderzoeksvraag analyseren we de situatie, maken een onderzoeksvoorstel en doen op discrete wijze ons onderzoek. Daarbij verzamelen we het bewijsmateriaal dat uw vermoeden al dan niet bevestigt. Daarnaast brengen we voor u op pragmatische wijze in kaart hoe in de toekomst een dergelijke situatie voorkomen kan worden. Snel duidelijkheid, dat geeft rust.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor zeer verschillende opdrachtgevers, variërend van vermogende families tot directies en raden van bestuur. Van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Van ministeries tot lokale overheidsinstanties. U bent van harte welkom!

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de risico’s en het analyseren van de dreiging stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw organisatie.

Fraudeonderzoek

We doen onderzoek op basis van een vermoeden van fraude en helpen u met de afhandeling ervan.

Diefstalonderzoek

We doen onderzoek op basis van een vermoeden van diefstal en helpen u met de afhandeling ervan.

Integriteitsonderzoek

We doen onderzoek op basis van een vermoeden van integriteitsschending en helpen u met de afhandeling ervan.

Uitwerken van pre-employment screening beleid

We adviseren u over de juiste aanpak van pre-employment screening en helpen u dit te integreren in uw HR-beleid.

Uitwerken van in-employment screening beleid

We adviseren u over de juiste aanpak van in-employment screening en helpen u dit te integreren in uw HR-beleid.

Uitwerken van pre-employment onderzoek

We voeren pre-employment onderzoek voor u uit. Zo wordt u bij de aanname van een nieuwe collega niet achteraf verrast. 

Uitwerken van in-employment onderzoek

We voeren in-employment onderzoek voor u uit. Zo wordt u bij de aanname van een interne collega niet achteraf verrast. 

Advies over fraudepreventie

We adviseren u ter voorkoming van fraude over preventieve maatregelen en helpen met de implementatie ervan.

Advies over diefstalpreventie

We adviseren u ter voorkoming van diefstal over preventieve maatregelen en helpen met de implementatie ervan.

Workshop integriteit

We adviseren u door middel van een workshop over preventieve maatregelen en helpen met de implementatie ervan. 

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel