Directeur/eigenaar Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. Erik legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Regie nemen

U kunt zich niet voorbereiden op wanneer en hoe een crisis zich voordoet, wél op hoe u daar vervolgens mee omgaat. Of het nu gaat om een calamiteit in uw productieproces, plotselinge negatieve aandacht in de media of een groot datalek binnen uw ict-infrastructuur. Met de juiste voorbereiding neemt u in dergelijke crises snel de regie om de negatieve impact op uw bedrijf te minimaliseren.

Voorbereiden
Vanuit een procesmatige benadering schrijven we voor u een crisismanagementplan dat met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar is op elke crisis. Aansluitend trainen we de leden van uw crisismanagementteam in verschillende stappen. Met onze trainingen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld uw woordvoerders voorbereid zijn op hun plotselinge contact met de media.

Korte lijnen
Bij een calamiteit belt u ons noodnummer en treedt uw vaste contactpersoon direct in contact met uw crisisteam voor assistentie. Afhankelijk van de omvang van de crisis schalen we onze ondersteuning op. Samen met uw crisisteam zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk controle krijgt over de calamiteit.

Expert team
Uw goede voorbereiding op crisissituaties is bij Cortex in handen van een team ervaren specialisten dat u voorziet van een doordacht crisismanagementplan en uw teamleden gedegen traint. Denk daarbij aan senior security consultants, particulier onderzoekers en crisismanagement experts. Zij hebben in hun specialismen jarenlang ervaring opgedaan voor vele opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor zeer verschillende opdrachtgevers, variërend van vermogende families tot directies en raden van bestuur. Van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Van ministeries tot lokale overheidsinstanties. U bent van harte welkom!

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de risico’s en het analyseren van de dreiging stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw organisatie.

Schrijven crisismanagementplan

Een gestructureerde voorbereiding op een crisis geeft relatieve rust op het moment dat de nood hoog is.

Trainen crisismanagementteam

Als onderdeel van een goede voorbereiding trainen we het crisismanagementteam in verschillende scenario's.

Crisiscommunicatie training (voor onder andere woordvoerders)

Onze training geeft een goede voorbereiding op het omgaan met de vele kritische stakeholders tijdens een crisis.

Advisering crisismanagementteam

Tijdens een crisis kunnen we met onze brede ervaring zelf inspringen indien gewenst, dan ondersteunen we het team.

Organiseren en uitvoeren van extra beveiligingsmaatregelen

Tijdens een crisis organiseren we op verzoek extra beveiligingsmaatregelen én voeren ze uit.

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel