Directeur/eigenaar Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. Erik legt u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Snelle reactie

U kunt zich niet voorbereiden op wanneer en hoe een crisis zich voordoet, wél op hoe u daar vervolgens mee omgaat. Of het nu gaat om een calamiteit in uw productieproces, plotselinge negatieve aandacht in de media of een groot datalek binnen uw ict-infrastructuur. Met de juiste voorbereiding neemt u in dergelijke crises snel de regie om de negatieve impact op uw bedrijf te minimaliseren.

Voorbereiden
Vanuit een procesmatige benadering schrijven we voor u een crisismanagementplan dat met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar is op elke crisis. Aansluitend trainen we de leden van uw crisismanagementteam in verschillende stappen. Door onze trainingen weten alle teamleden wat er van hen wordt verwacht. Ook kunnen we uw woordvoerder(s) trainen in het contact met de media. Bijvoorbeeld met gebruik van een journalist en cameraman.

Korte lijnen
Bij een (potentiële) crisis belt u ons noodnummer en treedt uw vaste contactpersoon direct in contact met uw crisisteam voor assistentie. Afhankelijk van de omvang van de crisis schalen we onze ondersteuning op. Samen met uw crisisteam zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk controle krijgt over de calamiteit.

Expert team
Uw goede voorbereiding op crisissituaties is bij Cortex in handen van een team ervaren crisismanagement experts dat u voorziet van een doordacht crisismanagementplan en uw teamleden gedegen traint. Zij hebben jarenlang ervaring opgedaan in het voorbereiden op en ondersteunen van opdrachtgevers bij crises.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor zeer verschillende opdrachtgevers, variërend van vermogende families tot directies en raden van bestuur. Van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Van ministeries tot lokale overheidsinstanties. U bent van harte welkom!

Procesmatige benadering

Vanuit een procesmatige benadering schrijven we crisismanagementplannen die met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar zijn op elke crisis. Ook trainen we de leden van uw crisismanagementteam. Voorbeelden ziet u hieronder. Alles afhankelijk van de behoefte in uw organisatie.

Schrijven crisismanagementplan

Vanuit een procesmatige benadering beschrijven we voor u een crisismanagementplan dat met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar is op elke crisis. Van notificatie, escalatie, activatie, deactivatie tot evaluatie worden alle stappen helder beschreven. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het crisismanagementteam worden duidelijk vastgelegd.

Training crisiscommunicatie voor woordvoerders en communicatie experts

Bij een crisis volgen onverwachte gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Precies op dat moment neemt ook de druk vanuit de media toe. Hier trainen we woordvoerders voor. Er is aandacht voor het snel uitwerken van reactieve statements en het communiceren ervan aan de schrijvende pers en in radio- en tv interviews. Er wordt altijd gewerkt met een trainingsacteur / journalist en optioneel met een cameraman.

Annex kidnap en afpersing

Ons crisisprotocol is toepasbaar op elke crisis met uitzondering van een afpersing of kidnap. In die situaties zijn er zoveel specieke do’s and dont’s dat we hiervoor een extra (geheime) bijlage aan het crisismanagementplan toevoegen. Daarin extra aandacht voor de relatie tussen bedrijf en familie / privé, inclusief training van de selecte groep hierbij betrokken personen.

Trainen crisismanagementteam

We starten gezamenlijk met alle betrokken crisismanagementteam leden met een introductietraining crisismanagement. Hierin wordt uitgelegd wat crisismanagement is, hoe de crisismanagementorganisatie van de opdrachtgever is ingericht en wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn. Ook wordt er aan de hand van een scenario al geoefend met het crisisprotocol.

De volgende stap is het verzorgen van ‘table top’ scenario trainingen. Hierbij wordt een crisismanagementteam in de echte samenstelling getraind met een voor de opdrachtgever realistisch maatwerk scenario. De deelnemers trainen in hun eigen rol en werken als team echt samen.

Advisering crisismanagementteam

Het crisismanagementteam heeft altijd zelf het initiatief. Indien gewenst kunnen we het team bij een crisis altijd ondersteunen met advies op afstand of op locatie als daar behoefte toe is. We zijn dus niet alleen 24/7/365 bereikbaar, maar óók beschikbaar.

Ontvang geheel vrijblijvend ons informatiepakket!

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel