Resultaat gericht
Crisismanagement
Crisis
management

Cortex is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Erik Muller

Managing partner Erik Muller is hiervoor uw aanspreekpunt. In een persoonlijk gesprek legt hij u graag uit welke oplossingen we u kunnen bieden.

Contact

Persoonlijke veiligheid van uw familie

U kunt zich niet voorbereiden op wanneer en hoe een crisis zich voordoet, wél op hoe u daar vervolgens mee omgaat. Of het nu gaat om een calamiteit in uw productieproces, plotselinge negatieve aandacht in de media of een groot datalek binnen uw ict-infrastructuur. Met de juiste voorbereiding neemt u in dergelijke crises snel de regie om de negatieve impact op uw bedrijf te minimaliseren.

Voorbereiden
Vanuit een procesmatige benadering schrijven we voor u een crisismanagementplan dat met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar is op elke crisis. Aansluitend trainen we de leden van uw crisismanagementteam in verschillende stappen. Met onze trainingen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld uw woordvoerders voorbereid zijn op hun plotselinge contact met de media.

Korte lijnen
Bij een calamiteit belt u ons noodnummer en treedt uw vaste contactpersoon direct in contact met uw crisisteam voor assistentie. Afhankelijk van de omvang van de crisis schalen we onze ondersteuning op. Samen met uw crisisteam zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk controle krijgt over de calamiteit.

Expert team
Uw goede voorbereiding op crisissituaties is bij Cortex in handen van een groot team ervaren specialisten dat u voorziet van een doordacht crisismanagementplan en uw teamleden gedegen traint. Denk daarbij aan senior security consultants, particulier onderzoekers en crisismanagement experts. Zij hebben in hun specialismen jarenlang ervaring opgedaan voor vele opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 voor u bereikbaar én beschikbaar. Op afroep bij een calamiteit of binnen een doorlopend bedrijfsprogramma. We werken in binnen- en buitenland voor zeer verschillende opdrachtgevers, variërend van vermogende families tot directies en raden van bestuur. Van middelgrote ondernemingen tot multinationals. Van ministeries tot lokale overheidsinstanties. U bent van harte welkom!

Intelligente Veiligheid

Na beoordeling van de dreiging en het analyseren van de risico’s stellen we maatwerk beveiligingsmaatregelen aan u voor. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden. De inzet ervan is afhankelijk van de vastgestelde dreiging en gericht op minimale impact voor u en uw bedrijf.

Continue persoonlijke risico inventarisatie

We analyseren voortdurend de dreiging en monitoren de met elkaar samenhangende maatregelen.

Review van bestaande beveiligingsmaatregelen

We inventariseren welke beveiligingsmaatregelen er al zijn en testen de kwaliteit ervan.

Begeleiden van installatie beveiligingsmaatregelen in woning en/of auto

We controleren de kwaliteit en juiste werking van de geinstalleerde apparatuur.

Preventieve observatie

We observeren een persoon of situatie op één plek (statisch) of lopend en/of met voertuig (dynamisch). 

Organiseren en testen van de alarmopvolging

We maken heldere afspraken met de partij die de alarmopvolging verzorgt en testen de gemaakte plannen.

Voorbereiden en trainen van escalatie scenario's

We informeren u over de verschillende escalatie scenario's en trainen u in de juiste uitvoering ervan.

Persoonsbeveiliging

Afhankelijk van de dreiging beveiligen we u dichtbij, op afstand, of juist met een combinatie van die twee.

24/7/365 bereikbaarheid én beschikbaarheid met eigen alarmnummer

U ontvangt u persoonlijke noodnummer, waardoor we precies weten wie er belt en wat uw specifieke maatregelen zijn.

Aanspreekpunt voor alle betrokken partijen in de alarmopvolging

Bij een calamiteit hebben wij voor u direct de centrale regie richting politie en andere benodigde diensten.

Beveiligend chauffeur

Een beveiligend chauffeur is door onze instructeurs opgeleid binnen onze Specialisitsche Rijopleidingen. 

Abonnementbeheer van alarmcentrale en particuliere alarmopvolger

We zitten als een spin in het web om 100% regie en controle op de actieve maatregelen te kunnen uitvoeren.

Security awareness training

We trainen u om alert te zijn op signalen die kunnen duiden op een potentieel risico in uw directe omgeving.

Regie nemen

U kunt zich niet voorbereiden op het moment waarop een crisis zich voordoet, wel op hoe u daar vervolgens mee omgaat. Of het nu gaat om een calamiteit in uw productieproces, plotselinge negatieve aandacht in de media of een groot datalek binnen uw ict-infrastructuur, met de juiste voorbereiding neemt u in dergelijke crisis snel de regie. Het doel is hierbij om de negatieve impact op uw bedrijf te minimaliseren.

Voorbereiden
Vanuit een procesmatige benadering schrijven we een crisismanagementplan dat met een uitgewerkt crisisprotocol toepasbaar is op elke crisis. Aansluitend trainen we de leden van het crisismanagementteam in verschillende stappen. Met onze trainingen zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld woordvoerders voorbereid zijn op hun contact met de media.

Korte lijnen
Bij een calamiteit belt u ons noodnummer en treedt uw vaste contactpersoon direct in contact met uw crisisteam voor assistentie. Afhankelijk van de omvang van de crisis schalen we onze ondersteuning op. Samen met uw crisisteam zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk controle krijgt over de calamiteit.

Expert team
Wij werken binnen Cortex met een groot team van ervaren specialisten. Met de inzet van hun expertise ontstaat een doordacht crisismanagementplan en worden uw teamleden grondig getraind. Denk daarbij aan senior security consultants, particulier onderzoekers en crisismanagement experts. Zij hebben in hun specialismen jarenlang ervaring opgedaan voor vele opdrachtgevers en bij (specialistische) eenheden van defensie en politie.

24/7/365
Cortex is 24/7/365 bereikbaar en beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen voeren wij onze werkzaamheden uit op afroep bij een incident of binnen een doorlopend programma. We werken voor zeer verschillende opdrachtgevers. Variërend van directies en raden van bestuur van middelgrote ondernemingen en multinationals tot overheidsinstanties en vermogende families.

Dienstverlening

Gestructureerde voorbereiding op een crisis:

  • Schrijven crisismanagementplan
  • Trainen crisismanagementteam
  • Crisiscommunicatie training (o.a. voor woordvoerders)

Directe ondersteuning bij een crisis:

  • Adviseren crisismanagementteam
  • Organiseren en uitvoeren extra beveiligingsmaatregelen

Ontvang ons informatiepakket

Snel naar

Erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB-nummer 1212 en ND-nummer 2983.

Contact

P.C. Staalweg 110E
3721 TJ Bilthoven

+31 (0)85 48 83 060
info@cortex.nl
www.cortex.nl

Realisatie website: StudioDubbel